Be sy’ mlaen | What’s on

Anoikis

Preswyliad/Residency

17/11/17 – 19/11/17

Mae Capel y Graig yn falch iawn o groesawu Melissa Pasut a Andrew Leslie Hooker: Anoikis.

Anoikis is a contemporary dance company dedicated to choreographic and electroacoustic research. We are committed to performing radical new works that seek to explore the sense of rhizomatic shadow-space that exists between the accepted boundaries (cultural, social, political, economical, historical and psychological) of traditional artistic practice and consumption.’

Tinc y Tannau

1/11/17 – 3/11/17

Two Base Viola Da Gamba and Two Voices.

Mae Capel y Graig yn falch iawn o groesawu Sianed Jones and Ailsa Mair Hughes as part of Atseinio, a musician/composer/sound artist residency project.

Atseinio

Wedi’i ysbrydoli gan gyfnod cyfoethog a chynhyrchiol y gitaryddion arloesol Jim Ghedi a Douglas McGregor yma yn 2016, nod Capel y Graig yw datblygu rhaglen breswyl i gerddorion, cyfansoddwyr ac artistiaid sain.
Gwahoddir artistiaid i dreulio amser yn arbrofi gyda’u hymarfer parhaus yn y Capel a bod yn agored i ymgysylltu â’r cyhoedd drwy’r potensial am berfformiad cyhoeddus, sgyrsiau ac ymweliadau stiwdios agored.
Er nad oes disgwyl i greu darnau sy’n benodol i’r safle, rhoddir pwyslais ar wahodd artistiaid sy’n dangos diddordeb mewn archwilio eu hymarfer mewn deialog gyda ‘gofod y capel’; sut all bod a gweithio o fewn y capel gynhyrchu teithi meddwl, ystyriaethau proses a chanlyniadau newydd posibl?

Inspired by innovative guitarists Jim Ghedi’s and Douglas McGregor’s enriching and productive time here in 2016, Capel Y Graig aims to develop a residency programme for musicians, composers and sound artists.
Artists are invited to spend time to experiment with their ongoing practice with(in) the Capel space and be open to public engagement through the potential of a public performance, talks and open studio visits.
Whilst there is no expectation to create site-specific pieces, emphasis is placed on inviting artists that show an interest in exploring their practice in dialogue with the ‘capel space’; how might being and doing with(in) the capel generate new lines of thought, processes and potential outcomes?

Bydd y breswylfa yn rhoi cyfle i Sianed ac Ailsa i gael amser i gydweithio yn greadigol ar waith newydd a ysbrydolwyd gan y profiad o’r wlad o gwmpas. Cyfle i ddatblygu yn ddyfnach eu sgiliau arbennig o addasu ac arbrofi yn annisgwyl. Cynhelir cyngerdd o’r defnydd newydd yn Capel Y Graig yn y Gwanwyn o 2018.

The residency will provide Sianed and Ailsa the time to collaborate on new pieces inspired by their environment and to delve deeper into their improvisational practice. A concert of new material will take place at Capel y Graig in the Spring of 2018.

 

gydag organ sy’n gweithio’n rhannol, 1901, No 1
with a semi-functioning organ, 1901, No 1

Prosiect gan Angharad Davies ac Avi Allen.
A project by Angharad Davies and Avi Allen.

Daw rhagor o newyddion cyffrous yn fuan
More news soon…exciting.

 

 

 

Advertisements