Newyddion | News

Mae Capel y Graig yn falch iawn i groesawu Tinc y Tannau yn ôl.

Preswyliad/Residency II    05/04/18 – 07/04/18

Cyngerdd / Concert

Sianed Jones a / and Ailsa Mair Hughes

Dau lais a dau Bass Viola da Gamba

Two voices and two Bass Viola da Gamba

Sad 7fed Ebrill / Sat 7th April 2018

7:30 (drysau’n agor 7yh, doors open 7pm)

Cwrdd ar bwys y rheadr am y darn agoriadol a cherdded nôl i’r capel am weddill y sioe / Meet by the waterfall 7.30 pm for the opening piece and walk back to y capel for the rest of the show. Cynghori esgidiau da ag umbarél / Sensible shoes and umbarella advised.

Awgrymir cyfraniad o £7.00  / suggested donation £7.00

 

Mae Capel y Graig yn falch iawn i groesawu Jim Ghedi yn ôl.

A Hymn For Ancient Land

Accompanied by Neal Heppleston on Double Base and Dbh on Violin.

Sad 24ain Chwefror, Sat 24th February 2018

7:30pm (drysau’n agor 7yh, doors open 7pm)

 

 

gydag organ sy’n gweithio’n rhannol, 1901, No 1
with a semi-functioning organ, 1901, No 1

Prosiect gan Angharad Davies ac Avi Allen.
A project by Angharad Davies and Avi Allen.

Daw rhagor o newyddion cyffrous yn fuan
More news soon…exciting.

 

 

 

Advertisements