Ffŵl sy’n dawnsio yw Roger Lougher/ Roger Lougher is a dancing fool – A Presentation of work in progress

Roger Lougher is a dancing fool’ is a hybrid of dance, performance and witty presentation. Through a series of short choreographic sequences Roger aims to reframe notions of Landscape Art.

As part of a 2016 residency at Tintern Abbey, Lougher developed and performed a dance within the church ruins as a means of both finding empathy with the Picturesque and of drawing within the space. Roger has since developed this medium through further public performances during Miri Mai at Rhôd and Platform at Haverfordwest. He presents a mixture of old and new work tailored to the specific space that is Capel y Graig.

Landscape and language and community – Roger Lougher’s work is made in response to: landscape; how this is mediated, how we negotiate our relationship between the urban environment and the countryside, between nationality and provinciality, the centre and the periphery; language; the invention of nationhood, the idea of Wales, of a country layered by the sediment of language, of boundaries and the crossing of borders.

Roger Lougher is a sculptor, documentary photographer, installation artist and curator. He is co-instigator of Rhôd and co-chair of the Rhôd Committee (the organising force of Rhôd; an annual exhibition of contemporary art in Drefach Felindre, Sîr Gâr/Carmarthenshire)

Mae ‘Roger Lougher, y ffŵl sy’n dawnsio’ yn gymysgedd o ddawns, perfformiad a chyflwyniad ffraeth. Nod Roger yw ail-fframio syniadaeth am Gelf Tirwedd trwy gyfres o symudadiau dawns byr.

Fel rhan o breswyliad yn Abaty Tyndyrn yn 2016, datblygodd Lougher ddawns o fewn adfeilion yr eglwys fel modd i ymdeimlo â Darluniaeth ac i ‘ddarlunio’ o fewn gofod. Ers hynny mae Roger wedi bod yn gweithio ar y cyfrwng mewn perfformiadau cyhoeddus yn Miri Mai/Rhôd a Platform yn Hwlffordd.

Mae gwaith Lougher yn ymateb i : dirwedd; sut mae hwn yn cael ei gyflwyno, sut yr ydym yn delio gyda’r berthynas rhwng yr amgylchedd dinesig a’r wlad, rhwng cenedlaetholdeb ac ymlyniad i ranbarth; y canol a’r cyrion; iaith; cenedligrwydd fel dyfais, y syniad o Gymru, gwlad llawn haenau o waddod iaith, o derfynau a ffiniau i’w croesi.

Mae Roger Lougher yn gerflunydd, ffotograffydd dogfenol,artist gosodiadol a churadur. Mae’n gyd-sefydlydd Rhôd a chyd-gadeirydd Pwyllgor Rhôd Committee (sydd yn trefnu arddangosfa flynyddol o gelf gyfoes yn Nhrefach Felindre, Sir Gâr).

Also introducing William O Connell.

 

Advertisements
This entry was posted in Roger Lougher by Avi Allen. Bookmark the permalink.

About Avi Allen

Artist and Co Founder of Lle Celf Capel Y Graig Artspace. I took on Capel Y Graig and its attached Ty Capel in 2003 and spent the next 8 years, together with my dad Chris Allen, restoring and renovating the Capel. During this period I also studied at the West Wales School of The Arts, Carmarthen, gaining a BA Fine Art. I have taught Critical and Contextual Studies at Foundation and BA Level. Within my practice I am interested in revealing and disrupting hierarchies and inherent asymmetrical power relations.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s